Kontakt informasjon

Medlemmer av Stønadskassen kan levere kvitteringer for refusjon enten pr.post eller i vår postkasse utenfor inngangsdøra på Haugen.
Husk alltid å skrive på kontonummer du ønsker beløpet overført til, og hvilken bedrift du jobber på. 

Kvitteringer må inneholde; navn, hvor du har vært til behandling, hva slags type behandling, dato for behandling og hva du har betalt. 

Kontoret på Haugen er betjent mellom kl.07.00-15.00 på hverdager

 
 
 
 

Stønadskassens offisielle adresse:

Stønadskasse for Raufoss Industripark
Postboks 72
2831 Raufoss


Styreleder Bjørn Frøsaker tlf.94888551
e-post: leder@stonadskassaraufoss.no