Stønadskassa

         for ansatte i Raufoss Industripark


Velkommen til vår nye nettside!

18.02.2021: Da vi har hatt mye problemer med denne gamle nettsiden i lengre tid, besluttet vi å opprette en ny. Håper derfor dere blir fornøyd med den nye.
Nettsiden vil fortsatt være noe "under arbeid" i tiden som kommer, vær derfor tålmodig med oss. Usettelse av årsmøtet

Grunnet den uoversiktlige smittesituasjonen spesielt den siste uka, velger vi å utsette årsmøtet til 17.juni kl.19.00 på Haugen.
Se innkalling lenger ned på siden.

Hytter i påsken 2021

Trekningsresultatet er klart

Periode 1: 26-30.mars

Nordseter: Helge Holthe

Rømåsen: Line Solhaug Fauchald


Periode 2: 1-5.april
Nordseter: Håvard Sørlie

Rømåsen: Nils Andreas Engeland

Vinnere er kontaktet pr.epost.


Regjeringens anbefalinger for påsken pr.23.03.2021


Medlemmer som ønsker å benytte hyttene til andre tidspunkt, kan henvende seg til Stønadskassens kontor på Haugen på tlf.61152106 eller epost: post@stonadskassaraufoss.no for reservasjon.


Corona tiltak på Haugen

corona11

For å unngå smittespredning holder vi døra låst på Haugen.
Kvitteringer til Stønadskassa legges i postkassene ved siden av inngangsdør. (Kvitteringer skal inneholde: Navn, dato for behandling, hvor du har vært, hva slags type behandling du har hatt, hva du har betalt pr.behandling).

HUSK å påføre kontonummer du vil ha beløpet refundert til, og hvilken bedrift du jobber på.

Henting av nøkler til bestilte hytter (Stønadskassa og Fellesforbundet):
Bank på dør eller ring 61152106/99619179

Formål:


Stønadskassens formål er å


yte stønad til sine medlemmer og


disses familiemedlemmer.


 ÅRSMØTE
NB: U T S A T T  til 17.juni!


Styret innkaller herved til årsmøte
torsdag den 17. juni 2021 kl. 1900 på Haugen,
Nysethveien 4, Raufoss.

Dagsorden:
1. Åpning
2. Beretning
3. Regnskap
4. Innkomne forslag
5. Valg

Eventuelle forslag bes sendt Styret,
ved Bjørn Frøsaker, Markvegen 48A, 2840
Reinsvoll, eller leder@stonadskassaraufoss.no
innen 15. april 2021.

På grunn av Covid-19-regler som pr. i dag begrenser antall møtedeltakere til 10, må vi ha påmelding til leder@stonadskassaraufoss.no innen 15. april.

Og vi må også ta forbehold om utsettelse.
Det vil bli annonsert på vår hjemmeside.

Årsmøtedokumenter legges ut på hjemmesiden: www.stonadskassaraufoss.no

Styret

Utleie av Stønadskassas hytter i påsken 2021

Trekningsperiode:
Periode 1: 26-30.mars
Periode 2: 1-5.april

- Nordseter (kr.400,- pr.døgn)
- Rømåsen (kr.400,- pr.døgn)

Søknadsfrist: 12.mars!
Søknadsskjema sendes til Stønadskassa, Nysethvegen 4, 2830 Raufoss.

Søknadsskjema fåes ved henvendelse til Stønadskassens kontor (e-post: post@stonadskassaraufoss.no eller telefon 61152106).


Søknad kan også sendes som en e-post til post@stonadskassaraufoss.no
Søknad/e-post må inneholde:
-Navn, adresse og tlf.nr på søker
-Hvilken bedrift man jobber på
-Hvilken hytte man søker på (sett gjerne prioritetsrekkefølge om du vil søke på begge)
-Hvilken periode man søker på (1. eller 2. periode)

Medlemmer som ønsker å benytte hyttene til andre tidspunkt, kan henvende seg til Stønadskassens kontor på Haugen på tlf.61152106 for reservasjon.