Stønadskassa

         for ansatte i Raufoss Industripark


Strømpåslag hytter
På grunn av utviklingen i strømprisene ser vi oss nødt til å innføre et påslag i leie på våre hytter, gjeldende fra 1.november 2022.


Dokumentasjon av inntekt på ektefelle/samboer (§1.7 i statuttene)
Da inntekt på personer i yrkesaktiv alder endrer seg, må dokumentasjon på inntekt leveres hvert år.


 Protokoll fra årsmøte 2023 (klikk her)

Hytter i påsken 2024

Utleie av Stønadskassas hytter i påsken 2024

Trekningsperiode:
Periode 1: 22-27.mars
Periode 2: 27.mars-1.april
- Nordseter 
- Rømåsen 

Søknadsfrist: 22.februar 2024!

Søknadsskjema kan sendes til Stønadskassa, Nysethvegen 4, 2830 Raufoss. Kan også leveres i postkassa utenfor inngangsdøra vår, eller sendes pr.epost: post@stonadskassaraufoss.no 


Søknad/e-post må inneholde:
-Navn, adresse og tlf.nr på søker
-Hvilken bedrift man jobber på
-Hvilken hytte man søker på (sett gjerne prioritetsrekkefølge om du vil søke på begge)
-Hvilken periode man søker på (1. eller 2. periode)


Pris pr. døgn er kr. 750,- 


Resultat av trekning legges ut her på nettsida. Vinnere kontaktes.

Medlemmer som ønsker å benytte hyttene til andre tidspunkt, kan henvende seg til Stønadskassens kontor på Haugen på tlf.61152106 eller epost post@stonadskassaraufoss.no for reservasjon.

Trekningsresultatet er klart 2023!

Da er hyttene for påsken trukket. Gratulere til alle vinnere!

Periode 1: 31.mars-5.april

Nordseter: Steinar Aspelien

Rømåsen: Glenn Andre Myrvold


Periode 2: 5-10.april
Nordseter: Håvard Sørlie

Rømåsen: Helge Holthe

Vinnere er kontaktet pr.epost.


Medlemmer som ønsker å benytte hyttene til andre tidspunkt, kan henvende seg til Stønadskassens kontor på Haugen på tlf.99619179 eller epost: post@stonadskassaraufoss.no for reservasjon.


 

*ÅRSMØTE*


Styret innkaller herved til årsmøte
onsdag 22. mars 2023 kl. 1900 på Haugen,
Nysethveien 4, Raufoss.

Dagsorden:
1. Åpning
2. Beretning
3. Regnskap
4. Innkomne forslag
5. Valg

Eventuelle forslag bes sendt Styret,
ved Bjørn Frøsaker, Markvegen 48A, 2840
Reinsvoll, eller leder@stonadskassaraufoss.no
innen 16.mars 2023.


Årsmøtedokumenter legges ut på hjemmesiden: www.stonadskassaraufoss.no

Styret

Formål:


Stønadskassens formål er å


yte stønad til sine medlemmer og


disses familiemedlemmer.


Endring av foreldesesfrist

Foreldesesfristen for innlevering av kvitteringer for refusjon, endres fra 01.01.2022 fra to til ett årFølgende forslag ble vedtatt på årsmøtet 10.05.2022.
Forslag 1.

Forslagsstiller: Styret
Grunnet flere år med underskudd, foreslår styret å øke kontingenten fra kr.130,- til kr.140,- gjeldende fra 01.01.2023.
Vedtak: Enstemmig vedtatt

Døra åpnes på Haugen

Grunnet corona restriksjoner har døra på Haugen vært låst siden mars 2020. Fra mandag 27.september åpner vi døra igjen på Haugen.

Vi er fortsatt i en pandemi, så skal du kun levere en kvittering, vennligst fortsett å benytte vår postkasse til dette! 

Skriv på kontonummer og hvilken bedrift du jobber på.

Hvis du må inn til oss på Haugen, er det munnbind påbud!

Corona tiltak på Haugen

corona11

For å unngå smittespredning holder vi døra låst på Haugen.
Kvitteringer til Stønadskassa legges i postkassa ved siden av inngangsdør. (Kvitteringer skal inneholde: Navn, dato for behandling, hvor du har vært, hva slags type behandling du har hatt, hva du har betalt pr.behandling).

HUSK å påføre kontonummer du vil ha beløpet refundert til, og hvilken bedrift du jobber på.

Henting av nøkler til bestilte hytter (Stønadskassa og Fellesforbundet):
Bank på dør eller ring 99619179